Thị trường nhà ở, Bất động sản tại Việt Nam: CMCN 4.0, smart city và các thách thức của hoạt động R&D

Đề tài T.S Hoàng Hữu Phê chia sẻ hôm nay là Thị trường nhà ở, Bất động sản tại Việt Nam:CMCN 4.0, smart city và các thách thức của hoạt...

Điểm sáng BĐS vùng

Theo các chuyên gia bất động sản, khi Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thông qua, khu vực phía Đông Hà Nội sẽ sớm...

admin

R&D và sự phát triển của doanh nghiệp

1. Bối cảnh chungbat dion Có rất nhiều người đã từng làm về hồ sơ pháp lý, có nhiều điều chỉnh cụ bộ và tổng thể....

admin

5 vấn đề mà quá trình đô thị hóa gây ra cho môi trường.

Theo T.S Trịnh Tú Anh, Có 5 vấn đề mà quá trình đô thị hóa gây ra cho môi trường. Không một thành phố nào trên trái đất này...

admin

TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI ĐẾN CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

         Trong năm 2021, nhiều chính sách pháp luật mới có hiệu lực đã góp phần ổn định thị trường bất động sản...

admin