TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI ĐẾN CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Nội dung

         Trong năm 2021, nhiều chính sách pháp luật mới có hiệu lực đã góp phần ổn định thị trường bất động sản trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Nội dung báo cáo

  • Nội dung chính sách pháp luật mới tác động đến các dự án đầu tư – xây dựng

         Luật Đầu tư 2020

         Luật Quy hoạch 2017

         Luật SĐBS Luật xây dựng 2020

         Nghị định 148/2020/NĐ-CP

         Nghị định 25/2020/NĐ-CP

         Nghị định 69/2021/NĐ-CP

         Nghị định 06/2021/NĐCP – 15/2021/NĐ-CP

  • Lựa chọn Nhà đầu tư, công nhận Chủ đầu tư

         Các hình thức lụa chọn nhà đầu tư: cho thuê nhà đất, quyền sử dụng đất, giao đất, chấp thuận nhà đầu tư.

         Dự án sử dụng đất phải lựa chọn chủ đầu tư và ấp dụng các điều kiện: 

         Dự án xây dựng khu đô thị; nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc..

         Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật.

         Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị.

         Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

         Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

         Không thuộc trường hợp quy định chỉ định thầu

  • Một số chính sách về Nhà ở xã hội

          Nhóm điều kiện về vốn: Điểm a, khoản 1 điều 3, thông tư 09/2021/TT-BXD

          Nhóm điều kiện pháp luận liên quan: Điểm b khoản 4 điều 22 và điểm 26 của luật đấu thầu; khoản 4 điều 108 nghị định 31/2021/NĐ-CP

          Các trường hợp không phải đấu thầu” Điểm b, khoản 1, điều 309/2021/TT-BXD; điểm c, d khoản 2 điều 57 luật nhà ở

  • Tiếp cận quỹ đất của Nhà đầu tư

          Tự tạo lập quỹ đất

           Kết hợp hai phương pháp

           Nhà nước giao đất

  • Quản trị công việc pháp lý dự án

           Lập quy trình PLDA

           Rà soát công tác PLDA

           Quản trị hợp đồng

           Giải quyết các vấn đề phát sinh

           Đánh giá rút kinh nghiệm dự án

Link Đăng ký Realcom member: https://forms.gle/YwviqRVrYceTEkfT7

Fanpage: https://www.facebook.com/realcomvietnam

Tham gia Group Zalo tại: https://zalo.me/g/aqfiga831

Tham khảo thêm các sự kiện và bài viết tại đây.

Hotline: 0948.48.48.59

Bình luận