Blog

Điểm sáng BĐS vùng

Theo các chuyên gia bất động sản, khi Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thông qua, khu vực phía Đông Hà Nội sẽ sớm rực sáng với...

admin

R&D và sự phát triển của doanh nghiệp

1. Bối cảnh chungbat dion Có rất nhiều người đã từng làm về hồ sơ pháp lý, có nhiều điều chỉnh cụ bộ và tổng thể. Nếu anh chị đã...

admin

5 vấn đề mà quá trình đô thị hóa gây ra cho môi trường.

Theo T.S Trịnh Tú Anh, Có 5 vấn đề mà quá trình đô thị hóa gây ra cho môi trường. Không một thành phố nào trên trái đất này có thể tránh...

admin

TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI ĐẾN CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

         Trong năm 2021, nhiều chính sách pháp luật mới có hiệu lực đã góp phần ổn định thị trường bất động sản trong bối cảnh...

admin

3 điểm nhấn ảnh hưởng đến thị trường tài chính xanh trong BĐS 2021

1. Thực trạng tài chính xanh tại Việt Nam Hội thảo trực tuyến với “Công trình xanh – Tài chính xanh trong phát triển dự án bất động...

admin

Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng | Khái Niệm Và Tiềm Năng Phát Triển

Bất động sản nghỉ dưỡng là phân khúc bất động sản đang trở nên nóng sốt trong những năm gần đây. Bất động sản nghỉ dưỡng | Khái...

admin
Quản lý vận hành tòa nhà - Thực trạng - Những giải pháp và bất cập

Quản lý vận hành tòa nhà – Thực trạng – Những giải pháp và bất cập

I. Thực trạng – Bối cảnh chung Tranh chấp chung cư, khó khăn trong việc quản lý vận hành tòa nhà vì sao không có lối thoát? Mấu chốt, giải...

admin

 Tiềm năng ngành Quản lý vận hành tòa nhà tại Việt Nam – Mr. Nguyễn Tuấn Huy

I. Tiềm năng ngành Quản lý vận hành tòa nhà Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025...

admin