Nghiên cứu PESTEL trong phát triển dự án bất động sản

Nội dung

Nghiên cứu PESTEL trong phát triển dự án bất động sản là một phương pháp nghiên cứu vĩ mô và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển một sản phẩm bất động sản của chủ đầu tư. Đây cũng là công cụ phân tích hữu ích giúp doanh nghiệp biết được bức tranh toàn cảnh về môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động, từ đó nhận dạng được những cơ hội và mối đe dọa tiềm ẩn trong nó. Ví dụ, khi chủ đầu tư muốn phát triển một sản phẩm BĐS ở một khu vực khá xa hoặc mới, khi đó cần có sự nghiên cứu cụ thể, từ đó đưa ra định hướng sản phẩm để phát triển bền vững và gắn liền với nhu cầu của khách hàng tại địa phương đó. 

Trên thực tế, nghiên cứu PESTEL khá quan trọng đối với tất cả loại hình bất động sản. Bới tất cả sản phẩm mà Chủ đầu tư phát triển đều liên quan đến số lượng dân số lớn, con số có thể lên đến hàng nghìn cho đến hàng trăm dân số, điều này vô cùng quan trọng nếu như Chủ đầu tư nắm bắt được những vấn đề liên quan đến vĩ mô của thị trường đó như văn hóa, kinh tế, xã hội, pháp lý,…

nghiên cứu pestel trong phát triển dự án bất động sản

Political (Chính trị)

Thứ nhất là Political (Chính trị). Chủ đầu tư cần nghiên cứu về chính trị, hoàn cảnh chính trị, những biến động hiện đang và sắp diễn ra. Ví dụ như gần đến Đại hội Đảng, khi đó việc mua bán dự án hoặc đi lấy phê duyệt đều bị chậm lại. Do đó, Chủ đầu tư đang có ý định đi xin dự án hoặc thúc đẩy nhanh dự án đi vào thời điểm này là không hợp lý. Do vậy, Chủ đầu tư cần nắm trước và dự báo trước khoảng thời gian có những sự kiện và biến động chính trị.

Economic (Kinh tế)

Thứ hai là Economic (Kinh tế), đây là vấn đề cực kì quan trọng. Không những chính trị Việt Nam phải ổn định mà kinh tế Việt Nam phải đang trên đà phát triển, có tiềm năng phát triển và dự báo là phát triển tốt. Ví dụ trong thời điểm COVID 19, chính phủ phải cố gắng giữ mức phát triển kinh tế của Việt Nam đang tăng trưởng dương trong khi các nước bạn trong khu vực Đông Nam Á đang tăng trưởng âm. Những nhà đầu tư nước ngoài thấy tình hình chính trị ở Việt Nam ổn định. Họ mở cửa thấy chúng ta có rất nhiều chính sách tốt để đầu tư vào. Đó chính là thứ khiến các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Tương tự như vậy, ở thị trường địa phương, ví dụ như tỉnh Bắc Ninh 10 năm nay phát triển thị trường BĐS rất tốt, tất cả thông số về GDP, GIDP, mức sống của người dân đều rất tốt.

Sociocultural (Văn hóa xã hội)

Thứ ba là Sociocultural (Văn hóa xã hội).  Khi nghiên cứu về một thị trường cụ thể, Chủ đầu tư cần nghiên cứu về các yếu tố xã hội, nhân khẩu học, văn hóa tại khu vực đó. Ví dụ, nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu Việt Nam sẽ thấy tỉ lệ dân số Việt Nam là dân số vàng, số lượng có 97 triệu dân, trong đó có 68% trong độ tuổi lao động và 33 triệu người đang trong độ tuổi lập thân. Từ đó cho thấy cơ hội cho các nhà đầu tư vào BĐS là khá lớn và mở ra các tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Technological (Công nghệ)

Thứ tư là Technological (Công nghệ). Đây là một yếu tố mà Chủ đầu tư cần phải xem xét, các vấn đề về đối thủ, sản phẩm liên quan đến công nghệ và sự thay đổi của các sản phẩm này có gì khiến cho khách hàng chắc chắn sẽ mua sản phẩm.

Environmental (Môi trường)

Thứ năm là Environmental (Môi trường). Chủ đầu tư cần phải tạo được một môi trường xanh nhằm tạo điểm nhấn và giải tỏa các vấn đề áp lực môi trường tại khu vực phát triển dự án. Khi đó, đây sẽ mở ra một sự phát triển bền vững và những người dân ở khu vực đó sẽ cảm thấy đây chính là tương lai của bản thân cũng như con cái của họ.

Legal (Pháp lý)

Cuối cùng là Legal (Pháp lý). Chủ đầu tư phải có nghiên cứu kỹ luật, xu hướng của luật và những định hướng khi có sự thay đổi luật của nhà nước. Ngoài ra khi dự báo thay đổi luật như vậy, Chủ đầu tư sẽ có thể nhìn thấy sự thay đổi đó sẽ khiến việc phát triển dự án bất động sản vô cùng chắc chắn.

Tổng kết lại, nghiên cứu PESTEL đã được chứng minh là một công cụ quan trọng trong quá trình phát triển dự án bất động sản của chủ đầu tư. Phương pháp này giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về môi trường kinh doanh và nhận dạng được cơ hội và mối đe dọa tiềm ẩn. Việc nghiên cứu các yếu tố PESTEL là vô cùng quan trọng đối với tất cả các loại hình bất động sản, đặc biệt là khi liên quan đến số lượng dân số lớn.

Nhờ việc nắm bắt được các yếu tố vĩ mô như chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, công nghệ, môi trường và pháp lý, chủ đầu tư có thể xác định được định hướng sản phẩm để phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bằng việc xem xét các yếu tố PESTEL, chủ đầu tư có thể tạo ra sản phẩm bất động sản thành công, đáp ứng nhu cầu của thị trường và góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực địa phương.

Xem thêm các bài viết khác về bất động sản tại website: https://realcom.asia/ 

Bình luận