Quy định về giới thiệu thông tin thành viên mới

Quy định về giới thiệu thông tin thành viên mới. Thành viên mới vào group được KHUYẾN KHÍCH GIỚI THIỆU SƠ NÉT VỀ BẢN THÂN và đăng ký thông tin cá nhân theo link sau trở thành Member chính thức của cộng đồng: https://forms.gle/AJtkwZ4zsPYTfUhw5