Nội quy tương tác và chia sẻ trên group zalo RealCom

Nội quy tương tác và chia sẻ trên group zalo RealCom bao gồm:
– Đăng ký bài viết cá nhân để chia sẻ lên các nền tảng RealCom (tên tác giả được trích dẫn rõ ràng ở bài viết) tại link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaFH1L-9jgN6pi12AE7qOc5y_E26PCW6RYjgEOTKYFEmX_Fw/viewform
– Chia sẻ kiến thức chuyên môn về phát triển dự án BĐS.
– Chia sẻ các vấn đề khó khăn cá nhân & doanh nghiệp BĐS đang gặp phải.
– Góp ý định hướng nội dung cho các chủ đề của chuỗi webinar RealCom Talk Series và Topic of the Week.
– Góp ý cải tiến các chương trình của RealCom.
– Tạo chủ đề để group cùng thảo luận.
– Đăng ký bảo trợ truyền thông hoăc tài trợ tài chính cho các chương trình của RealCom.
NGHIÊM CẤM:
– Quảng cáo dự án, bán khóa học.
– PR cá nhân hoặc doanh nghiệp.
– Đăng tin tuyển dụng.
– Xúc phạm, công kích cá nhân hoặc tổ chức.
– Đăng tải thông tin vi phạm quy định của Pháp luật trong lĩnh vực Thông tin, Truyền thông, Báo chí.
– Đăng tải các nội dung xuyên tạc, tuyên truyền, kích động các hành vi chống phá Nhà nước.
– Đăng tải các nội dung vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Các vi phạm sẽ được Ban quản trị xóa thông tin và nhắc nhở. Sau 3 lần nhắc nhở sẽ bị BQT cho rời khỏi nhóm.