Đôi nét về cộng đồng RealCom

RealCom thành lập và ra mắt vào ngày 09/09/2021, là cộng đồng dành cho những thành viên làm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển dự án BĐS tại Việt Nam.
Mục tiêu của RealCom là kiến tạo cộng đồng tạo ra sân chơi để các thành viên có thể chia sẻ, giao lưu, kết nối thông tin để cùng mang đến những giá trị vượt trội cho các thành viên RealCom, cho các doanh nghiệp BĐS, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành BĐS Việt Nam.